תלמידים יקרים, לפניכם האזור האישי המיועד לכל תלמידי בית הספר.

המערכת מאפשרת לכם :

לצפות בציוני מבחנים

לצפות בפרטי ההתקשרות עם כלל חברי הכיתה

צפייה בסילבוס הקורס

קביעת שיעורי השלמה ועוד…