אסטלה מארחת את – ז'רום דאוליביירה 2017

מבחר תמונות מתוך הסדנא שהועברה בבית הספר